Brachypelma smithi Brachypelma smithi (F.O.P.–Cambridge, 1897)
Brachypelma smithi -- W465xH365 -- 47.6kb
Previous page ~ Top of Page